vrijdag 5 maart 2010

Waarom samen vasten? (3) - Er is geen eten


Waarom zouden volgelingen van Jezus samen niet eten?

Dit is de eerste voor de handliggende reden: omdat ze geen eten hebben.

God plantte een tuin met allerlei bomen met de mooiste en lekkerste vruchten. Er klonk een uitnodigend "Neem, eet." Maar inmiddels zijn de bomen verdord, gekapt en afgebrand en wat er rest is kale woestijn en gebarsten grond. Er is geen voedsel. Het verhaal van de vier maaltijden is voor miljoenen mensen dagelijkse realiteit. Zij en hun kinderen zijn ondervoed en gaan gebukt onder de gevolgen hiervan. Ik vond het een ontnuchterende gedachte. De luxe om uit persoonlijke afwegingen wel of niet te eten, is grote groepen mensen vreemd. Zij vasten samen omdat ze geen andere keus hebben.

Jezus zelf vastte in de woestijn, 40 dagen. De Heilige Geest had hem daar naar toe gedreven. Jezus zelf had dorst, tot zijn dood. Zijn Vader had hem niet toegestaan hier aan voorbij te gaan. Jezus verbindt aan zijn gedwongen vasten en dat van andere mensen een belofte: Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Zijn opstanding geeft hoop, dat deze belofte eens vervuld zal worden.

PS Jeroen Sytsma schrijft vandaag "Gij zult geen biddag voor gewas en arbeid houden" in het Katern van het ND. Een artikel wat prima aansluit bij deze blog.

Geen opmerkingen: