dinsdag 2 maart 2010

De bijbel in vier maaltijden

De bijbel is het verhaal van vier maaltijden.


Maaltijd 1
God liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. Onder deze bomen, twee bijzondere: de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. God bood de mens een uitnodigend menu: "Van alle bomen in de tuin mag je eten." Een boom stond niet op het menu, de boom van de kennis van goed en kwaad.


Maaltijd 2
Maar de mens sloeg deze uitnodiging al snel af en koos voor een stiekeme gestolen snack: de vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. De dood doet haar intrede. Eten is vanaf nu verbonden met de dood.


Maaltijd 3
Jezus verbindt zijn dood met de Paasmaaltijd. Hij sterft eens en voorgoed de dood die sinds de vorige maaltijd verbonden is aan alle maaltijden. Zo betekent zijn sterven voor de mensen die bij hem horen leven en opstanding: nieuw leven. Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak Jezus zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: "Neem hiervan, dit is mijn lichaam." En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: "Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt."


Maaltijd 4
Jezus' sterven en opstanding betekenen dat er een nieuwe tijd is gekomen en hoop op een toekomst waar de grote feestmaaltijd opnieuw verbonden is met het leven, en een nieuwe relatie viert tussen God en de mensen:
De HEER van de hemelse machten richt
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
Hij vernietigt het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken.
Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! (- en wie anders is dat dan Jezus?)
Hij was onze hoop: hij zou ons redden. (- want Jezus betekent: God redt)
Hij is de HEER, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’

Vind je vier maaltijden nog te lang? De bijbel kan ook in een minuut:
Geen opmerkingen: