maandag 14 april 2008

Anglofoob


Ik ben in mijn denken diep beinvloed door denkers en doeners uit de Angelsaksische wereld. Ook wanneer het gaat over mijn volgen van Jezus en het vormgeven hieraan voel ik me bij hen thuis en gehoord. Als (post?) bevrijdende emerging charismatic reformed evangelicoloco zoek ik daar verdieping.

Toch is het de vraag of dat voldoende is. Wij continentals beseffen waarschijnlijk onvoldoende hoe breed het Kanaal, de Noordzee en de Atlantic zijn. Misschien willen we wel heel graag dat de situatie in de Engelstalige wereld op ons van toepassing is, maar in hoeverre is dat wishfull thinking? Is Friesland postchristendom en whatabout Brabant en Limburg? En Belgie, Duitsland? Hoe zit het met het platteland van Spanje en Frankrijk? Contexten en wereldbeelden die onbekend zijn voor de meeste schrijvers uit de Engelstalige wereld. Het is een vraag die me onlangs werd gesteld door iemand met kennis van zaken en die me toch is bijgebleven.

Als we werkelijk postkoloniaal zijn, waarom luisteren we dan niet naar Zuid-Amerikanen, Afrikanen, Indiers, Europeanen en Chinezen? Waarom moeten Amerikanen ons vertellen dat we postkoloniaal zijn, want alleen al het feit dat zij die uitspraak doen bewijst het tegendeel. Anglofoob word ik nog niet. Maar het zou goed zijn wanneer Europeanen en mensen van andere continenten meer gehoord worden in het gesprek over het volgen van Jezus. Ik ga in ieder geval vanaf nu serieuzer om met schrijvers die schrijven vanuit mijn Nederlandse situatie. Zij worden mijn eerste gesprekspartner.

vrijdag 11 april 2008

Gewonde Genezers


Op mijn bureau ligt The Wounded Healer van Henri Nouwen. Het is naar mijn weten nooit in het Nederlands vertaald. Tegelijkertijd is het een van zijn meest invloedrijke boeken. The Wounded Healer – In our own woundedness we can become a source of life for others. Wat hij vertelt kan ik uitleggen met Jesaja 53:5: Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

De striemen van Jezus brachten ons genezing. Ja toch, het gaat toch over hem hier?
Hier zitten natuurlijk al allerlei vragen. Hoe kunnen striemen nu genezing brengen? Neem zelf ook maar tijd om hier over na te denken en te mediteren.

Ik wil nog een stap verder gaan. Jesaja zegt: “De bevrijder komt door zijn eigen wonden tot een bron van heling, bevrijding en nieuw leven te maken. Jezus’ lichaam werd gebroken om de wereld heel te maken.” Maar wie zijn wij? En nu komt de stap. Zijn wij wereld of zijn wij lichaam van Christus? Wij zijn toch lichaam van Christus? Dus nog een keertje: Christus’ lichaam werd gebroken om de wereld heel te maken. Wij kunnen alleen een helende gemeenschap zijn als wij onszelf toestaan om gebroken te zijn. In de woorden van Henri Nouwen: Onze verwondheid kan een bron van leven voor anderen worden.