maandag 24 oktober 2011

Jesus Creed

Scot McKnight geniet in Nederland enige bekendheid met zijn boek het Credo van Jezus. Minder bekend is, denk ik, dat hij met Jesus Creed een interessante weblog bijhoudt.

Soms zijn de topics alleen interessant voor inwoners van de VS - homeschooling is er zo een. Maar vaak genoeg snijdt hij actuele theologische thema's aan over New Perspective, Gospel, Missional Church. En dan opeens stelt hij weer heel directe vragen: Mag iemand die gescheiden is oudste zijn?

De kracht van zijn blog zit niet in de lay-out. De eerste keer dat ik zijn blog bezocht, dacht ik in de beginjaren van het Internet te zijn beland. Maar haak daar niet op af. Want de kracht ligt ergens anders. In de frequentie waarmee hij post. In de actualiteit van de onderwerpen. In het feit, dat hij vragen stelt aan zijn lezers, en dat hij in gaat op hun antwoorden en vragen (dus in de comments kom je Scot ook weer direct tegen).

vrijdag 21 oktober 2011

Drie redenen om dit boek te lezen als je geen Rotterdammer bent

Gea Gort schreef God in de Stad - Missionair Leven in een stedelijke omgeving. Gisteren gaf ik al drie redenen om dit boek te lezen als je een Rotterdammer bent. Nu drie redenen, voor als je dat niet bent:
 1. Het boek ziet er goed uit; mooie lay-out, goede foto's, interessant vierkant formaat. Geef het cadeau!
 2. Het is een van de eerste Nederlandstalige boeken met een "theologie van de stad." In de Angelsaksische wereld verschijnt daar van alles over, maar in ons taalgebied is dit uniek. Dus alle termen die in dat taalgebied allang normaal zijn, eindelijk ook in het Nederlands uitgelegd. Eigenlijk ook weer een reden om het ook cadeau te geven. Niet alleen mooie vormgeving, maar ook interessante inhoud.
 3. En, laten we eerlijk zijn: in het Rijnmond gebied gebeurt het. Dat weten we toch allemaal. Maar de titel van het boek is Missionair leven in de stad, dus dat Rotterdams ligt er toch niet zo dik bovenop. Dus het is zelf te verteren voor mensen die niet in het middelpunt van Nederland wonen. Geef het bijvoorbeeld cadeau aan een Amsterdammer ;-)

donderdag 20 oktober 2011

Drie redenen waarom elke Rotterdammer dit boek moet lezen

Gea Gort schreef God in de stad - Missionair leven in een stedelijke omgeving.

Drie redenen waarom elke Rotterdammer dit boek moet lezen:
 1. Dit boek vertelt over Rotterdam en Rotterdammers komen er zelf in aan het woord. Paul Donders, Marieke Klaase, Joany Muskiet, Marten de Vries, Daniël de Wolf, om maar wat namen te noemen. Allemaal mensen die geloven in hun stad.
 2. En deze mensen geloven dat er hoop is voor de stad, dus zeker voor Rotterdam. Hun hoop putten ze uit het verhaal dat God met mensen gaat. Een verhaal dat begon in een tuin, en eindigt met een stad.
 3. En natuurlijk zijn het niet alleen praatjesmakers. Nee, het zijn Rotterdammers, dus niet alleen woorden, maar ook daden. Deze mensen mensen laten zien, dat hun hoop hun leven en hun omgeving verandert.
Ben je geen Rotterdammer? Geef ik morgen nog drie redenen, die ook voor niet Rotterdammers van toepassing zijn.

  woensdag 19 oktober 2011

  Zes aanwijzingen voor het debat (door Tim Keller)

  De directe aanleiding voor deze blog vind je in mijn vorige blog. Ik mopperde over de manier waarop Carson in ging op standpunten die hij niet deelt. Juist vandaag post een andere vooraanstaande Gospel Coalition man, Tim Keller, zes regels voor de polemiek. Hoe ga je met elkaar in debat?

  En de eerste aanwijzing die Keller geeft is - jawel - afkomstig van Carson zelf:
  1. Carson's Rule: You don't have to follow Matthew 18 before publishing polemics.
  Maar dan wordt het interessanter:
  2. Murray's Rule: You must take full responsibility for even unwitting misrepresentation of someone's views.
  3. Alexander's Rule: Never attribute an opinion to your opponent that he himself does not own.
  4. Gillespie's Rule A: Take your opponents' views in total, not selectively.
  5. Gillespie's Rule B: Represent and engage your opponents' position in its very strongest form, not in a weak "straw man" form.
  En dan de laatste, van Calvijn himself. Altijd leuk om hem positief in het nieuws te brengen:
  6. Calvin's Rule: Seek to persuade, not antagonize, but watch your motives!
  Als ik naar dat rijtje kijk, dan ziet het er naar uit, dat Carson bij punt zes zeker de mist ingaat, maar ook bij een aantal eerdere punten wel eens steken laat vallen.

  De hele post van Keller vind je hier: http://thegospelcoalition.org/blogs/tgc/2011/10/18/be-winsome-and-persuasive/.

  zaterdag 15 oktober 2011

  Carson over Boyds ideeën over God

  Ik ben aan het lezen in 1 en 2 Samuël en 1 Koningen. Veel geweld. En dus was ik daar mee bezig, en kwam zo op het spoor van Greg Boyd en zijn boek God at War. Boyd bleek meer te zijn dan een schrijver van het populaire boekje Brieven van een scepticus. Boyd is een van de spreekbuizen van het zogenaamde Open Theism. Kort gezegd - God weet wel welke mogelijke toekomsten er zijn, maar niet welke het echt gaat worden. Dat hangt namelijk af van de keuzes die mensen maken (en die dus echt vrij zijn). En zo kan God dus ook spijt hebben, verrast zijn, teleurgesteld, enzovoorts.

  Nadat ik wat toespraken van Boyd had gehoord, nu dus maar eens tijd om ook eens wat van de andere kant. En als ik een reactie zoek op een vernieuwing, google ik gewoon op het onderwerp, carson en mp3. Goede kans, dat ik een lezing van Don Carson te pakken krijg, waar hij in gaat op de zaak. En die zaak van een conservatieve, evangelical/gereformeerde kant belicht. Zo heb ik een serie van drie MP3's beluisterd van Carson over New Perspective on Paul.

  En jawel hoor, zoeken op "Carson open theism mp3" leidde uiteindelijk tot een lezing van anderhalf uur. Het was een zoektocht met een paar hindernissen, maar op deze pagina kun je de mp3 vinden: http://welforum.com/course/view.php?id=90.

  Carson geeft een goede inleiding op de ideeën van Boyd, maar in de weerlegging ervan valt me de geharnaste taal op. Het doel lijkt nooit om het idee van de ander te begrijpen, maar vooral om dat te weerleggen. En dat doe je door de standpunten van die ander zo neer te zetten, dat ze simplistisch of slecht doordacht zijn. Dat kan behulpzaam zijn in een debat, veilig zijn voor hoorders (gelukkig, ik kan blijven bij wat ik altijd al heb gehoord), maar het levert geen bijdrage in de zoektocht naar de waarheid.

  Amerikanen staan bekend als goede debaters, maar als Nederlander krijg ik dan toch jeuk. Is het een cultureel verschil? Is de jeuk herkenbaar?

  donderdag 13 oktober 2011

  Schrijft Boyd meer dan brieven aan sceptische vaders?

  Greg Boyd schreef met Brieven van een scepticus een populair christelijk boek. Greg kwam tot geloof, maar zijn vader bleef sceptisch. Totdat hij op zeventigjarige leeftijd een briefwisseling begon met zijn zoon Greg. Die briefwisseling is in een boek gegoten. Alle sceptische vragen vinden er een plaats:
  • Waarom heeft het christendom zoveel leed aangericht?
  • Waarom is er zoveel leed in de wereld?
  • Waarom heeft God je moeder niet in leven gelaten?
  • Hoe kun je nu geloven dat een mens uit de dood is opgestaan?
  • Wat moeten we met de boeken van andere godsdiensten?
  • Enzovoorts.
  Allemaal met antwoorden, die in ieder geval voor veel christenen bevredigend zijn. Voor Gregs vader trouwens ook, want die kwam tot geloof. 

  Standaardboekje? Standaardschrijver? Niet cool? Toch wel: in een brief van Greg stond een zinnetje, dat hevige discussies opriep. Het was een zinnetje in een antwoord op de vraag of God weet wat er in de toekomst gebeurt:
  Als God ons vrijheid geeft, scheppen wij de werkelijkheid van onze besluiten door ze te nemen. En zolang wij die besluiten niet nemen, bestaan ze gewoon niet. En valt er dus niets over te weten. ... Dus kan God de goede en verkeerde beslissingen van de mens die Hij schept niet van te voren kennen, totdat Hij ze schept en zij op hun beurt hun beslissingen 'scheppen'.
  Waar de calvinist zegt, dat er niets buiten God om gebeurt omdat God almachtig is (en dus ook alwetend over de toekomst). Waar de arminiaan zegt, dat er niets in de toekomst gebeurt zonder dat God het al wist, omdat God alwetend is. Daar zegt Boyd, dat God niet alles weet over de toekomst.

  De toekomst is in zekere zin open, ook voor God. En daarom kan God ook spijt hebben van beslissingen die hij heeft genomen. God kiest Saul als koning, maar is later teleurgesteld over zijn keus. God kan teleurgesteld worden in zijn verwachtingen en besluit tot de zondvloed. Enzovoorts. Als God alwetend over de toekomst is, is het op het eerste gezicht nogal vreemd om te spreken over Gods spijt - hij wist het toch al van te voren? Daarom grijpen veel bijbeluitleggers terug op de technische term "anthropomorfisme"; naar de mens gesproken had God spijt, maar "in het echt" niet. De manier waarop Boyd uitleg geeft lijkt die kunstgreep (?) te voorkomen.

  Maar is God dan nog alwetend? Volgens Boyd wel. Als eerste: je kunt alleen weten wat bestaat en de toekomst bestaat niet, dus daar valt ook niets over te weten. Als tweede: God kent wel alle mogelijkheden en handelt vanuit die mogelijkheden. Sommigen zeggen, dat Boyd een extreme vorm van arminianisme vertegenwoordigt. Ik zou denken, dat hij juist een tussenpositie inneemt. Waar God volgens de calvinist de toekomst predestineert en volgens de arminiaan kent, kent God volgens Boyd alle mogelijke toekomsten.

  Theoretische discussie? Op het oog misschien, maar denk eens aan de volgende onderwerpen:
  • Gebed - wat "doet" gebed? Volgens de calvinist, de arminiaan en de open theist (de technische naam voor de theologische positie van Boyd)?
  • Vrije wil - wat betekent dat? Volgens de calvinist, de arminiaan en de open theist?
  • Lijden - waar liggen verantwoordelijkheden? Volgens de calvinist, de arminiaan en de open theist?
  Mocht je denken, dat Boyd zomaar een balletje opgooit... Kijk dan maar eens op zijn website (let op naam!). Google op "'open theism' Bodyd". Combineer Boyd eens met Piper (beiden baptist, beiden predikant in Minneapolis), en je vindt een heftige discussie over een ingestorte brug in hun woonplaats en Gods rol daarbij. Kijk eens wat voor boeken Boyd heeft geschreven op Amazon. En onderzoek eens voor je zelf wat de consequenties zijn van Open Theism.