donderdag 28 mei 2009

Korte Termijn Zending: (on)zin?

Heeft het zin om met een groep jongeren naar Oekraïne te gaan voor een zomerkamp. Of om naar India te gaan en daar (te helpen) een school te bouwen. Of om een kerk in Moskou te helpen bij een evangelisatieactie? De vraag over het effect van korte termijn zending roept altijd weer discussie op.

De EZA heeft onderzoek gedaan naar het effect op de deelnemers. En ja: er is effect en veel positiever dan ik had gedacht. Tweederde zegt dat het een positieve invloed heeft gehad op hun leven. Bijna 90% kijkt positief terug op de ervaring zelf en kan anderen aanraden iets dergelijks te doen. Zo is er nog meer positiefs te melden. Ik ben wel wat kritisch over het motief "helpen". Dat motief kan ingegeven worden door superioriteitsgevoelens, terwijl het echt gaat om participeren in het Koninkrijk. Gelukkig keren veel "gevende" jongeren terug met de ontdekking dat ze nog veel meer ontvangen hebben. Meer details lees je trouwens in Zending nu.

Het EZA onderzoek belicht maar een kant van de zaak; de mensen die gingen. Lees hier meer over de ontvangende partij. Positieve effecten aan die zijde zijn namelijk niet vanzelfsprekend.

Overigens ben ik zelf ook positief beinvloedt; zomeracties en een jaar bij Operatie Mobilisatie hebben mijn leven en geloof behoorlijk gestimuleerd. Ze hebben ook invloed gehad op mijn opleiding en op het werk wat ik nu doe. Maar, toch leuk om te lezen dat ik niet de enige ben.

woensdag 27 mei 2009

Beste lezing over opstanding van Jezus

Tim Keller heeft in zijn boek In alle redelijkheid een hoofdstuk opgenomen over de opstanding van Jezus. In dit hoofdstuk leunt hij op al het materiaal dat N.T. Wright hierover heeft verzameld.

Anthony Flew was lange tijd evangelist voor het atheisme en wel in dezelfde categorie waar ook Dawkins opereert. In 2004 kwam hij echter tot de overtuiging dat er waarschijnlijk wel een God is... In zijn boek There is a God vertelt hij, waarom hij van gedachten is veranderd. De argumenten opnieuw van Wright voor de historiciteit van de opstanding vond Flew zo goed, dat hij een samenvatting als appendix opnam in zijn boek.

Kortom, Wright's argumenten en kennis over opstanding en de opstanding van Jezus in het bijzonder, zijn meer dan de moeite waard om kennis van te nemen. Hieronder vind je twee links naar zijn lezing
can a scientist believe in the resurrection. Ik vind het bijzonder goed materiaal. Ja, het kost je een uur, maar het is het zeker waard. Ik heb er in de auto zeker al drie keer naar geluisterd en het blijft mij uitdagen en boeien.

Link naar de video.
Link naar de audio.

maandag 25 mei 2009

Christianity Explored (2)

In een vorige blog schreef ik over Christianity Explored. Inmiddels heb ik wat verder gegoogled, en kwam bij Paul Abspoel terecht. Paul is uitgever en werkt bij Ark Media - de organisatie die Christianiy Explored uitgeeft. Lees hier deze interessante blog van zijn hand.

woensdag 20 mei 2009

Christianity Explored

De uitgever van Groei heeft een klein email-offensief ingezet om Christianity Explored te promoten. Van diverse kanten kreeg ik namelijk vragen. Voor wie het nog niet weet, het persbericht over CE vermeldt onder meer dit:

Christianity Explored is een nieuwe missionaire introductiecursus over het christelijk geloof. De cursus werd ontwikkeld in de anglicaanse All Souls Church, Langham Place, Londen (de kerk waar de bekende theoloog dr. John Stott emeritus-rector is). In de Engelstalige wereld functioneren vele duizenden groepen in kerken en geloofsgemeenschappen van diverse achtergrond. De cursus is confessioneel-evangelisch van karakter.

De cursus gebruikt het Marcus evangelie als basis en gaat vragen over zonde niet uit de weg. Stott is natuurlijk een heel gerenommeerde naam in de evangelicale wereld.

Interessant dus. Ik moest ook meteen denken: en Alpha? Alpha is natuurlijk zo'n household name en CE lijkt een vergelijkbaar product. Zouden kerken beide cursussen kunnen/moeten inzetten? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de motivatie van Groei en de reactie van Alpha Nederland.
Google maar eens op de combinatie van de twee.

Ook interessant: de cursus heeft een vervolg in Discipleship Explored. Na de discussies op diverse blogs over het volgen van Jezus, biedt deze cursus mogelijk een praktische uitwerking. Op dit moment is het materiaal voor Nederland in pilotversie beschikbaar. Voor discipelschap gebruik ik op dit moment het boek Van harte leerling van Ogden. Jos is er positief over, maar ik ben nog niet over de streep. Misschien omdat het naar mijn zin teveel gericht is op individuele redding en te weinig op het Koninkrijk. Ik gebruik het in een kleine groep en voor hen is het te theoretisch. Dus Discipleship Explored ga ik zeker bekijken.

Kortom: ik ben benieuwd wat deze cursus in Nederland gaat doen.

dinsdag 19 mei 2009

Hoeveel nationaliteiten heeft Maassluis?

Gisteren was ik op bezoek bij de burgemeester van Maassluis. Hij had een overleg georganiseerd waarbij hij kerken en moskeeën had uitgenodigd. Interessant om allerlei redenen. Alleen al om dit feitje. Weet je hoeveel nationaliteiten Maassluis kent? 20, nee. 40, nee. 97! Misschien zijn er van sommige nationaliteiten maar 1 of 2 mensen, maar toch. Ongelofelijk. En dat op net iets meer dan 30.000 inwoners!

Ik dacht meteen: zou een internationale kerk dan toch een optie zijn voor de eerste stad aan de Nieuwe Waterweg? In een tijd waarin mensen hun identiteit meer en meer zoeken in hun afkomst en vaak juist daardoor van elkaar vervreemden is een internationale kerk een teken van het Gods Koninkrijk dat mensen door Jezus met elkaar verzoent en bij een brengt.

Ik ben benieuwd wat Miroslav Volf hier over schrijft in Exclusion and Embrace. Volf is een Kroaat. De oorlog en de ethnische zuiveringen in zijn geboorteland zijn hem dus niet vreemd. "Kun jij een Servier omhelzen?" vroeg Moltmann hem. Kijk, dat zijn nog eens vragen. Ik las zojuist zijn Free of Charge, binnenkort uitgegeven als Onbelast bij Wever. Superboek.

donderdag 14 mei 2009

Zoeken wij vrijheid of vrijblijvendheid?

Ik denk dat onze cultuur geen vrijheid verlangt maar vrijblijvendheid. Vrijblijvend rondshoppen is het hoogste goed voor de consument. "U kijkt wel heel vrijblijvend rond!" Daar kun je als winkelier je klant dus nooit op aanspreken. Hoe anders is het met vrijheid. Daar kun je iemand wel op aanspreken. "Wat heb je met je vrijheid gedaan? Waarom heb je die ander niet gered?"

Toen ik deze twee woorden had ontdekt, kon ik er mee spelen. Ik kon ze tegenover elkaar zetten. Toen werd het eenvoudig nog meer tegenstellingen te vinden. Natuurlijk, ik druk de twee woorden uit elkaar, maar toch:


De vrijblijvendheid om te kopen of de vrijheid om te geven.

De vrijblijvendheid bevrediging te ontvangen, of de vrijheid om liefde te geven.
De vrijblijvendheid kinderen te nemen, of de vrijheid kinderen te krijgen.
De vrijblijvendheid de ander los te laten, of de vrijheid de ander trouw te blijven.
De vrijblijvendheid te mogen blijven wie je bent, of de vrijheid om vergeving te ontvangen.
De vrijblijvende mogelijkheid van de zachte dood,
of de vrijheid om op te staan uit de dood.
De vrijblijvendheid van de kicks,
of de vrijheid om te genieten.
De vrijblijvendheid je recht te halen, of de vrijheid om geen gebruik te maken van je rechten.
De vrijblijvendheid van tolerantie of de vrijheid van de liefde.
De vrijblijvendheid te consumeren
of de vrijheid om liefde te geven.

woensdag 13 mei 2009

Jezus Volgen = Vieren, Vormen en Verspreiden

Matteüs 28:18-20 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Dit is het slot van het evangelie van Matteüs. Wanneer je het begin van dit boek goed begrijpt, weet je dat het hier wel op uit moest lopen. Matteus 1:1: Jezus is de zoon van Abraham. God had Abraham gekozen om tot zegen te zijn voor alle volken. Jezus is de zoon van David. God had David uitgekozen om koning te zijn over Abrahams volk. Aan het begin van Matteüs verkeert Israël echter nog in ballingschap, onder de vloek van Deuteronomium. Het is immers veertien generaties van de ballingschap tot Jezus – maar dus nog steeds ballingschap. Jezus is gekomen als zoon van Abraham en zoon van David. Eerst moet hij dit volk bevrijden van schuld, dat is ook de betekenis van zijn naam. Matteus vertelt dus hoe Jezus zijn volk gaat bevrijden. In hoofdstuk 28 zijn we aan het slot van zijn boek. Door Goede Vrijdag en Pasen heeft Jezus zijn volk bevrijd. Gods Koninkrijk is gekomen. En dus kan nu Gods volk weer tot zegen zijn en het goede nieuws verspreiden.

Deze slottekst uit Matteüs vertelt dat volgelingen van Jezus zich kunnen concentreren op drie zaken: vieren, vormen en verspreiden.

Jezus Volgen is Vieren. Matteüs vertelt Gods grote daden. Op een goed feest vertel je elkaar verhalen die je allang kent, maar juist daardoor wordt het feest. Door de bijbel te verkennen en ons hierin te verdiepen vieren we het verhaal dat Jezus Heer is geworden. We vieren Jezus’ heerschappij ook met doop en avondmaal. Doop en avondmaal maken ons ook deel van het verhaal van Gods Koninkrijk.

Jezus Volgen is Vormen. “Leer ze onderhouden alles wat ik jullie heb opgedragen.” Wanneer wij deel uitmaken van Gods verhaal, mogen we daar ook onze rol in spelen. Vieren betekent ook het grote script ontdekken. Vormen is vervolgens onze rol in het script van Gods Koninkrijk “uitspelen.” Vormen, met Jezus’ als voorbeeld.
Concreet kun je denken aan de Bergrede of delen als Matteus 18 en 25. Jezus zendt daarbij geen individuen uit maar een groep. Het gaat dus niet alleen om het vormen van mensen, het doel is missionaire of spirituele gemeenschapsvorming.

Jezus Volgen is ook Verspreiden. "Ga dus op weg..." Het goede nieuws dat Jezus alle macht in hemel en op aarde heeft moet verspreid worden. Een gemeenschap die het Koninkrijk “uitleeft” is niet voldoende. Die gemeenschap moet ook bewust naar anderen gaan om hen
uit te dagen deel uit te gaan maken van het Koninkrijk.. Naar anderen gaan betekent "incarneren" in het wereldbeeld van de ander. Naar anderen gaan betekent Jezus volgen op de weg van gastvrijheid en verzoening.