donderdag 4 oktober 2007

Kerstwens

Een beetje vroeg misschien maar deze Franciscaanse kerstwens houdt het wel tot de feestdagen.

May God bless you with discomfort...
at easy answers, hard hearts,
half-truths ,and superficial relationships.
May God bless you so that you may live
from deep within your heart
where God’s Spirit dwells.

May God bless you with anger...
at injustice, oppression,
and exploitation of people.
May God bless you so that you may
work for justice, freedom, and peace.

May God bless you with tears...
to shed for those who suffer from pain,
rejection, starvation and war.
May God bless you so that you
may reach out your hand
to comfort them and turn their pain into joy.

And may God bless you with
enough foolishness
to believe that you can make a difference
in this world, in your neighborhood,
so that you will courageously try
what you don't think you can do, but,
in Jesus Christ you'll have all the strength necessary.

May God bless you to fearlessly
speak out about injustice,
unjust laws, corrupt politicians,
unjust and cruel treatment of prisoners,
and senseless wars,
genocides, starvations, and poverty that is so pervasive.

May God bless you that you remember
we are all called to continue God’s redemptive work of love and healing
in God’s place, in and through God’s name,
in God’s Spirit, continually creating
and breathing new life and grace
into everything and everyone we touch.

woensdag 3 oktober 2007

Visie of durf

De laatste houdt me iets bezig wat met visie te maken heeft. We focussen erg op visie, denk ook aan de uitspraak van Covey beginnen met het einddoel voor ogen. De laatste weken twijfel ik.

Had Mozes een visie? Hij was zelf nooit in "het Beloofde Land" geweest. Hij heeft het maar 1 keer gezien, veertig jaar na de bevrijding, en zelfs toen kon (mocht?) hij niet aan zijn volk vertellen hoe het er uitzag. Hij wist wat hij moest doen, kende de richting, maar de droom lag achter de horizon verborgen. Hij ging wel en deed het goede.

De Fellowship bij LotR heeft ook zo'n beperkte blik; de ring moet vernietigd worden. Maar wat erna gaat gebeuren? Zelfs hoe ze de ring gaan vernietigen is een groot vraagteken. In Rivendel weten ze maar drie dingen: de ring moet vernietigd worden, wij negenen moeten dat doen, stap 1 is op weg gaan.

Ik zou ook Paulus en zijn reizen als voorbeeld kunnen nemen. We kunnen achteraf zijn strategie analyseren (grote steden, enz, zie de classic van Allen), maar zat dat er vooraf in?

Je kunt focussen op het verblijf van Nehemia in Jeruzalem, maar gaat het niet veelmeer om zijn besluit om te reizen en de reis zelf?

Zit in visie soms ook niet angst opgesloten of controlezucht, terwijl die controle ergens anders hoort, of verlangen naar onafhankelijkheid? Is dit misschien de tijd voor de kerk om op een andere manier te handelen; zoals Mozes, the Fellowship van LotR en Paulus? En wat betekent dat dan?