woensdag 13 mei 2009

Jezus Volgen = Vieren, Vormen en Verspreiden

Matteüs 28:18-20 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Dit is het slot van het evangelie van Matteüs. Wanneer je het begin van dit boek goed begrijpt, weet je dat het hier wel op uit moest lopen. Matteus 1:1: Jezus is de zoon van Abraham. God had Abraham gekozen om tot zegen te zijn voor alle volken. Jezus is de zoon van David. God had David uitgekozen om koning te zijn over Abrahams volk. Aan het begin van Matteüs verkeert Israël echter nog in ballingschap, onder de vloek van Deuteronomium. Het is immers veertien generaties van de ballingschap tot Jezus – maar dus nog steeds ballingschap. Jezus is gekomen als zoon van Abraham en zoon van David. Eerst moet hij dit volk bevrijden van schuld, dat is ook de betekenis van zijn naam. Matteus vertelt dus hoe Jezus zijn volk gaat bevrijden. In hoofdstuk 28 zijn we aan het slot van zijn boek. Door Goede Vrijdag en Pasen heeft Jezus zijn volk bevrijd. Gods Koninkrijk is gekomen. En dus kan nu Gods volk weer tot zegen zijn en het goede nieuws verspreiden.

Deze slottekst uit Matteüs vertelt dat volgelingen van Jezus zich kunnen concentreren op drie zaken: vieren, vormen en verspreiden.

Jezus Volgen is Vieren. Matteüs vertelt Gods grote daden. Op een goed feest vertel je elkaar verhalen die je allang kent, maar juist daardoor wordt het feest. Door de bijbel te verkennen en ons hierin te verdiepen vieren we het verhaal dat Jezus Heer is geworden. We vieren Jezus’ heerschappij ook met doop en avondmaal. Doop en avondmaal maken ons ook deel van het verhaal van Gods Koninkrijk.

Jezus Volgen is Vormen. “Leer ze onderhouden alles wat ik jullie heb opgedragen.” Wanneer wij deel uitmaken van Gods verhaal, mogen we daar ook onze rol in spelen. Vieren betekent ook het grote script ontdekken. Vormen is vervolgens onze rol in het script van Gods Koninkrijk “uitspelen.” Vormen, met Jezus’ als voorbeeld.
Concreet kun je denken aan de Bergrede of delen als Matteus 18 en 25. Jezus zendt daarbij geen individuen uit maar een groep. Het gaat dus niet alleen om het vormen van mensen, het doel is missionaire of spirituele gemeenschapsvorming.

Jezus Volgen is ook Verspreiden. "Ga dus op weg..." Het goede nieuws dat Jezus alle macht in hemel en op aarde heeft moet verspreid worden. Een gemeenschap die het Koninkrijk “uitleeft” is niet voldoende. Die gemeenschap moet ook bewust naar anderen gaan om hen
uit te dagen deel uit te gaan maken van het Koninkrijk.. Naar anderen gaan betekent "incarneren" in het wereldbeeld van de ander. Naar anderen gaan betekent Jezus volgen op de weg van gastvrijheid en verzoening.

Geen opmerkingen: