dinsdag 16 augustus 2011

Door Jezus past ons leven in Gods verhaal

Kijk eens naar dit ontroerende filmpje van Chick-Fil-A, een Amerikaanse fastfoodketen:
Dus: "Elk leven heeft een verhaal, als we maar de moeite doen om het te lezen." Combineer dat met deze prikkelende stelling van Chris Wright: "Wij vragen “hoe en waar past God in mijn levensverhaal?,” maar de echte vraag is: “hoe en waar past mijn leven in Gods grote verhaal.” " Dan krijg je zoiets als:

Door Jezus past elk leven in Gods grote verhaal.

En dan komen vanzelf de vragen:
  • Wie is God dan?
  • Wat is zijn verhaal?
  • Wie ben ik?
  • En waar en hoe pas ik dan in zijn verhaal?
  • En welke rol speelt Jezus dan?
  • En de belangrijkste vraag: hoe past God mij, hoe past God ons, door Jezus in zijn verhaal?
Die vragen leveren mij voer genoeg op voor preken voor dit seizoen.

Geen opmerkingen: