donderdag 17 juni 2010

God en elkaar liefhebben - door te vertellen (8)


Samen Jezus volgen betekent God en elkaar liefhebben. Deze ene opdracht doen we door te vieren, te volgen en te vertellen. Vandaag een toelichting op het laatste werkwoord van deze trits.


Vertellen is aan buitenstaanders vertellen wat en waarom met als doel hen uit te dagen om ook deel te worden van Gods huisgezin.


In volgorde. Vieren ontdekt en viert het verhaal. Volgen leeft en beleeft het verhaal. Vertellen geeft door en daagt uit. Zo is er dus een logische volgorde en cohesie tussen de drie gekozen woorden.

Vertellen is wat David Bosch in Transforming Mission omschrijft als evangeliseren:
Evangelism is the proclamation of salvation in Christ to those who do not believe in him, calling them to repentance and conversion, announcing forgiveness of sins, and inviting them to become living members of Christ's earthly community and to begin a life of service to others in the power of the Holy Spirit
Vandaar, dat ik eerst verkondigen als werkwoord had gekozen.

Ik gebruik nu het woord vertellen, omdat het wat alledaagser is. Maar ook, omdat het mij juist gaat om het alledaagse. Niet de massieve proclamatie op de markt, maar de uitleg en uitdaging bij de afwas. Chester en Timmis noemen dit ordinary life with gospel intentionality:
One of our catchphrases is “ordinary people living ordinary life with gospel intentionality.” It means doing the chores, having meals, watching sports, and so on with an intention to talk about Jesus, to pastor one another with the gospel, and to share that gospel with unbelievers. 
Hier een link met nog meer voorbeelden. Vertellen moet dus vooral het evangelie van alledag zijn, gekoppeld aan ons dagelijks bestaan vertelen wat dat met God en het goede nieuws van Jezus heeft te maken. Wat heeft ons eten met het evangelie te maken, wat ons werk wat onze relaties, wat onze tijdsbesteding.

Geen opmerkingen: