woensdag 16 juni 2010

God en elkaar liefhebben (7) - door te volgen


Samen Jezus volgen betekent God en elkaar liefhebben. Deze ene opdracht doen we door te vieren, te volgen en te vertellen. Vandaag een toelichting op het tweede werkwoord: volgen. Als vieren gericht is om God en elkaar te vertellen wat het script is, in Gods verhaal stappen is, dan is volgen leven volgens het script van het Koninkrijk. 


Jezus volgen omvat “het oude” elkaar en de ander liefhebben, maar het is meer. Jezus volgen omvat ons hele leven, zondag, maandag tot en met vrijdag en zaterdag. Jezus volgen heeft met ons werk, onze werkhouding, met school en onze leerhouding te maken. Jezus volgen heeft te maken met onze vriendschappen, onze huwelijken, onze buren. Volgen heeft te maken met ons uitgavepatroon en ons inkomstenpatroon. 


Dit werkwoord volgen zorgt er dus voor dat we niet vervallen in de dichotomie heilig en profaan. Een risico wat wel levensgroot aanwezig is bij de drieslag God, elkaar en de naaste volgen. Tegelijkertijd laat dit werkwoord zien dat de uitdaging enorm is: want hoe volgen we Jezus in de 21e eeuw? Met alle vragen rondom multiculturaliteit, relaties, milieu, individualisme en vrijblijvendheid, economie, enzovoorts. Zoveel vragen. De vinger komt zo op de goede plek te liggen. Dat kan beangstigend zijn, maar dat liever dan de struisvogel die zich terugtrekt op het veilige kerkelijke terrein van verkondiging, pastoraat en diakonaat en de rest van het leven overlaat aan de willekeur.


Hoe kort deze blog dus ook is, volgen levensomvattend.

Geen opmerkingen: