woensdag 31 maart 2010

Waarom samen vasten? (4) - De volgende scene is onduidelijk


De bijbel vertelt een verhaal in vier maaltijden. Wij leven in de tijd tussen de derde en vierde maaltijd. Maar soms is de volgende stap op weg naar maaltijd vier onduidelijk. Dat is reden om samen te vasten. Een voorbeeld hiervan vinden we in Handelingen 13. Antiochië was halverwege de eerste eeuw een bloeiende, groeiende, multiculturele kerk, en toch gaan een aantal mensen van die kerk samen vasten. Ze beseffen op de een of andere manier, dat er iets moet veranderen. Dat als ze zo door gaan, ze niet uitkomen bij de feestmaaltijd. Dan laat je samen dus je eten staan en ga je bidden:

Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’ Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.

Bij hun vasten vertelt de Heilige Geest wat de volgende scene is in Gods verhaal dat op weg is naar de grote feestmaaltijd. Dat is het moment om het vasten en bidden te staken en op weg te gaan.

Geen opmerkingen: