woensdag 3 maart 2010

Waarom samen vasten? (1) - Samen eten is beter


De bijbel is het verhaal van vier maaltijden. Maar deze periode voor Pasen is de vastentijd. Waarom? Waarom zouden volgelingen van Jezus samen vasten?

Als eerste: Jezus at wel. Dat kenmerkte hem: de Mensenzoon is gekomen, hij at en hij dronk. Waarom at hij wel? Jezus´ eten en drinken vervulde beloften uit een ver verleden. De profeet Jesaja zei ooit:
Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?
Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?
Als volgelingen van Jezus in het verhaal van de vier maaltijden willen leven, zal hun vasten ook dit kenmerk moeten hebben. Samen maaltijd vieren is een vasten wat God verkiest boven individueel de maaltijd laten staan en "in ongerechtigheid" verder leven.

Geen opmerkingen: