dinsdag 20 mei 2008

Hoe krijgen we evangelisten in de kerk?

Kerkelijke leiders geven ruimte aan mensen met nieuwe ideeën en creativiteit. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet.

Een voorbeeld: toen Daniel de Wolf steun zocht voor zijn werk in de Millinxbuurt, zag geen enkele kerk daar iets in. Te weinig tijd. Te weinig capaciteit. Te weinig geld. Gelukkig is God niet afhankelijk van ons. Nu, 7-8 jaar later is het werk van The Mall in Rotterdam toonaangevend voor christenen en niet-christenen. Daniel geeft inmiddels leiding aan een kleine voornamelijk Antilliaanse gemeente.

Waarom werkt het niet? Ik denk, omdat we geleerd hebben dat oudsten, kerkenraden of hoe je het ook maar wilt noemen in die functie alleen verantwoordelijk zijn voor de eigen gemeenschap. Hun zorg is hun kudde en eventueel is hun zorg om meer schapen bij hun kudde te krijgen. Herders en kudde corresponderen 1 op 1. Dat geeft niet of nauwelijks ruimte aan mensen met nieuwe ideeën en creativiteit. Maar kerken hebben niet alleen herders en leraren nodig. Kerken hebben ook mensen nodig die zich verantwoordelijk weten en verantwoordelijkheid krijgen voor mensen buiten de eigen groep, taal en cultuur. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Hoe krijg je evangelisten in de kerk? Stap 1: neem ze op in je leiderschap en sta toe dat ze zich niet bemoeien met de mensen en structuren die er zijn, maar zich totaal richten op wie en wat nog niet is. En door als leiderschap je verantwoordelijk te nemen en uit te spreken voor het totaalpakket:
het oude is en het nieuwe komt.

P.S. voor wie geinteresserd is: woensdag 21 mei 20.30 presentatie van The Mall en Thugz Church, meer info bij mij.

Geen opmerkingen: