donderdag 21 januari 2010

Kleurrijk Maassluis - Kleurrijke Kerken (3 van 3)


Maassluis heeft 97 nationaliteiten en een platform Kleurrijk Maassluis. Allerlei organisaties participeren, maar de kerk doet niet mee. Ik weet het niet... of wijzen drie korte interviews een mogelijke weg? Vandaag deel 3.

Deel 1 was een interview met Bob Calvert, voorganger van Scots International. In deel 2 stond een filmpje met Matthijs Vlaardingerbroek centraal. Ontferming voor ontheemden, staat me bij, als ik aan dat interview terugdenk.

In het laatste filmpje een interview met Daniel de Wolf.


Grace is an outside gift, zei Bob Calvert en waarschijnlijk heeft deze woorden gevonden in Ray Bakke's - A Theology as Bbig as the City. Wie de hyperlink volgt, begrijpt misschien, dat ik dit citaat bij uitstek op het werk van Daniel van toepassing vindt. De mensen van YfC waren vreemdelingen in de Millinx (outsiders) en hun gastvrijheid was goed nieuws (grace). Tegelijkertijd vereiste dat trouwens gastvrijheid van de buurt. Daniel neemt zelf de woorden in de mond: "Wat moet een blanke jongen in een kerk vol Antillianen."

Tegelijkertijd biedt dit verhaal uitdaging genoeg aan de kerk. YfC is niet gegaan voor de quick wins, maar voor (com-)passie en geduld. De jongeren die tot geloof kwamen voelden zich uiteindelijk niet thuis in de kerk. Nu, dat heeft natuurlijk te maken met deze jongeren, maar volgens mij heeft het ook te maken met de kerk. Een quote van Sarah Groves, die je hier leest, heeft daar alles mee te maken.

De eerste gemeente kwam bij elkaar in huizen van gemeenteleden. Zo ook waarschijnlijk bij Erastus, iemand met een behoorlijke positie in Korinte. Ik heb hem wel eens het volgende laten verzuchten: “Wat voor soort mensen ik ontvang in mijn huis? Op mijn slechte momenten denk ik wel eens: ontuchtplegers en afgodendienaars, overspeligen, schandknapen en knapenschenders, dieven en geldwolven, dronkaards, lasteraars en uitbuiters. En ik weet: ze zijn het niet meer. Ze zijn rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest God. Maar de mensen om mij heen – mijn relaties en vrienden – lijken een beter geheugen te hebben dan God.” Deze verzuchting is niets minder dan een citaat van Paulus en in lijn met wat de mensen van Jezus zeiden. Dat is het soort gastvrijheid wat we moeten zoeken, want uiteindelijk is dat de gastvrijheid die we ook zelf nodig hebben.

Geen opmerkingen: