donderdag 12 juni 2008

Visnet of vangnet

Mission-Shaped Church, het rapport van de Anglicaanse kerk over kerkplanting blijft intrigeren.

Neem nu deze opmerking: ...because they tend to act more as a safety net for those falling out of existing church, they genuinely find it difficult to act as a fishing net for those still outside church...

Het rapport doelt hier op alt.worship communities, maar zou je dit kunnen generaliseren? Kerken die dus vooral mensen opvangen uit andere kerken, vanwege wat voor reden ook, vinden het moeilijker om mensen te bereiken die echt buitenkerkelijk zijn. Ontlenen bijvoorbeeld de NGK (en wie weet ook wel de GKV en de CGK)
hun bestaansrecht niet op zijn minst ten dele aan het bestaan van de PKN, omdat zij vangnet kerk zijn? En is fishnet-shaped voor die kerken daarom zo moeilijk?

Geen opmerkingen: