donderdag 28 februari 2008

End of the Spear (2)


Heeft End of the Spear (zie mijn vorige blog) met Emerging Church te maken? Ik denk het wel.

Natuurlijk zijn er allerlei vragen te stellen. De opmerking "Zij zijn nog niet klaar voor de hemel" getuigt waarschijnlijk van een toekomstverwachting waar de hemel wel en de aarde geen rol in speelt. Het hoort bij een theologie die vooral benadrukt dat Jezus voor onze zonden is gestorven, zodat wij naar de hemel kunnen. Emergers willen graag het verhaal van Jezus en Israel horen, dat ontbreekt hier. De bonus DVD ziet er wat Amerikaans uit. Presenteert deze toch niet het geijkte plaatje van de geciviliseerde blanke versus de primitieve Indiaan?

Maar toch, deze families incarneerden werkelijk in deze cultuur - want ze leefden en stierven er. Ze gaven hun leven, twee generaties. Hun aanwezigheid zorgde voor een enorme transformatie - en geen transformatie naar hamburgers en spijkerbroeken, maar een transformatie van moord en doodslag naar liefde en genade. De kleding kwam pas later. De stam werd gered, ook van de multinationals.

Bovendien, de vragen waarmee ik begon, kan ik stellen omdat ik op enige afstand zit. Het is de luxepositie van de toeschouwer die buitenstaander blijft. Daarom relativeer ik mijn vragen ook, want ook ik zal vanuit mijn cultuur een andere cultuur benaderen. Simpelweg omdat ik niet anders kan, omdat mijn cultuur deel van mij is. Ik kan me niet van mijn cultuur ontdoen zoals een zebra zich ook niet van zijn strepen kan doen. En, de opmerking over Columbine maakt alles goed. De film kwam pas, omdat de Indianen wilden laten zien dat verandering mogelijk is.

Geen opmerkingen: