woensdag 21 september 2011

Nieuwe kerk in Sliedrecht

Afgelopen zondag is de NGK een kerk rijker geworden. KopS (Kerk op Straat) in Sliedrecht is kerk geworden - met oudsten. Jezus werd al gevolgd en voorgeleefd. Mensen spoorden al aan om hem te volgen. Nu gaan ze ook mensen dopen in zijn naam en zijn maaltijd vieren. KopS is ontstaan vanuit het werk dat Gerard Vrooland in café's en op straat in Sliedrecht doet. Groepen mensen, een gemeenschap ontstond en dit benoemen als gemeente was een logische stap.

Op zondag was Pand33 goed gevuld. Pand33 is een plek waar jongeren in Sliedrecht elkaar kunnen ontmoeten en de locatie van waaruit Gerard werkt. Samen met Peter Strating had ik een kleine rol in de samenkomst; we hebben een kort woordje gesproken en we hebben samen met Geert van Dijk de nieuwe oudsten gezegend.

KopS heeft alle kenmerken van een kerk, maar is tegelijkertijd voor de NGK een noviteit. De nieuwe gemeente bestaat uit mensen die Jezus willen volgen, maar zich in bestaande kerken niet thuis voelen. Vormen liggen niet vast en zijn vloeibaar. We weten nog niet, hoe dit zich allemaal gaat ontwikkelen. Blijft het, groeit het, verdwijnt het, of ziet het er over een paar jaar weer anders uit? Wie rondkijkt in kerkelijk Nederland ziet, dat mensen die het evangelie verkondigen vaak nieuwe wegen zoeken. Naast KopS, valt binnen de NGK te denken aan de Havenkerk. Binnen de kleine oecumene zijn nog meer voorbeelden te vinden. Zo heeft de GKV Arnhem zich verbonden met Villa Klarendal, ooit begonnen als wijkproject van YfC. En is de CGK Haarlem aan de slag met Het Open Huis in de wijk Schalkwijk. En dat zijn maar twee voorbeelden. Het zou goed zijn als ook ons kerkverband ruimte aan deze experimenten biedt, om zo ook ruimte te bieden aan het werk van de Geest.

Geen opmerkingen: