woensdag 29 september 2010

Kerk als Gods gezin


Wat is kerk? Ik beloofde Jos Douma hierop vorige week mijn voorlopige antwoord te geven. Het is natuurlijk een te grote vraag voor een blog en zeker voor die van een kleine profeet. Misschien dat ik daarom aarzel met mijn antwoord. Ik ontdek kerk steeds meer als Gods gezin, zijn gemeenschap met Jezus als grondlegger, doel, voleinder, alles in allen. En dat alles in Gods grote verhaal van schepping tot herschepping met Jezus als climax.

Ik hoop, dat dit een aanvullend en geen polariserend antwoord is.

Ik ontdek, dat wie denkt vanuit gemeenschap begint bij zijn en niet bij doen, bij relatie en niet bij doelgerichtheid en activiteiten en programma's. Ik ontdek wanneer ik denk vanuit gemeenschap, ik denk vanuit team (ambt van alle gelovigen, APEST) en niet vanuit management.

Vandaag las ik een recensie van The Forgotten Ways van Hirsch. Deze vat goed samen wat ik bedoel. Ronald, toch maar een citaatje (uit de recensie):
Hirsch states "if you wish to grow a contemporary church following good church growth principles, there are several things you must do and constantly improve upon:

1. Expand the building for growth.
2. Ensure excellent preaching that relates to the life of the hearers.
3. Develop an inspiring worship service with an excellent band.
4. Make certain you have excellent parking facilities.
5. Ensure excellent programs for children and youth.
6. Develop a program of cell groups rooted in a Christianised model.
7. Make sure that next week is better than last week.

In contrast to the above, Hirsch discusses the nature of, or innate purpose of the church according to scriptures:

1. A covenanted community
2. Centered on Jesus Christ ("Jesus is Lord").
3. Worship, defined as offering our lives back to God through Jesus.
4. Discipleship, defined as following Jesus & becoming like him.
5. Mission, defined as extending the mission of God through the activities of the covenanted community.
En de relatie met management is meteen duidelijk. Veel van de management problematiek in de kerk wordt veroorzaakt door een kerkmodel, dat de organisatie en de markt vooronderstelt als vaste uitgangspunten waarop de kerk gebaseerd is.

1 opmerking:

Ronald zei

Hey Pieter,

Dank je voor je bijdrage.

Je eerste zin spreekt me al enorm aan. Dat ervaar ik ook in de praktijk van het werk in de kerk. Relaties waarin je verbinding zoekt met mensen en met God tellen. De rest zie ik graag dienstbaar.

De eerste 7 punten spreken me minder aan dan de tweede 5. Maar ik begrijp dat jij dit ook zo beleeft ;-)

Dan natuurlijk de definitie van "mission" die voor mijn even belangrijk is. Lijkt me niet verhelderend om het te definieren woord ook weer in de definitie te gebruiken. Dan blijf ik met vragen zitten.

Je laatste alinea ben ik ook weer volledig eens. Dat proef ik ook in de woorden van Jos en het beperkt hem - volgens mij - in zijn oplossingsmogelijkheden. Hoe goed deze op zichzelf ook zijn.

Mooie aanvulling volgens mij, mits er ook organisatorische flexibiliteit is om dit als aanvulling te kunnen toepassen. Anders blijft het een mooie theorie die in de praktijk geen toepassing vindt.

Maar ik vind het een mooi verhaal, waarin ik nog even nieuwsgierig blijf hoe "mission" wordt ingevuld.

Vriendelijke groet,

Ronald