woensdag 29 augustus 2007

Ondankbaar ventje

Soms lees je echt inspirerende en onverwachtse dingen in een boek. Bijvoorbeeld in Verkuyls boek Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap op pagina 438 en lees vooral mee tot het einde van deze blog.

Het begint met Verkuyl. Hij schrijft:
`Nooit zal ik vergeten, dat een bekend Indonesisch theoloog, toen hij na het behalen van zijn doctorsgraad aan een westerse universiteit de rijke gemeente verliet die hem gastvrijheid had verleend deze opmerking maakte: “Ik heb nu gedurende enkele jaren het leven en werken van de gemeenteleden in deze rijke satellietstad meegemaakt. Velen in deze gemeenten denken dat zij veel doen voor de kerk als zij hun automatische giro-overschrijving voor de kerk continueren. Maar ik ben er diep van overtuigd, dat straatarme gemeenteleden op Java, die niet in staat zijn veel bij te dragen voor het budget van de plaatselijke kerk, veel meer liefde en toewijding geven dan de leden van zo’n rijke gemeente in een satellietstad van een Europese hoofdstad.” ´
Verkuyl zegt vervolgens: `Ik denk, dat deze doctor ecclesiae gelijk had.´


In de kantlijn had iemand met pen geschreven: ONDANKBAAR VENTJE!
Fantastisch toch. Vooral die laatste twee woorden.

Geen opmerkingen: